fakta

Motsatsen till kroppkaka, kakkropp, kan enligt nya rön behandlas med myckte träning och avhållsamhet från kakor.