fakta

Fiskpinnar består bara av ca 30% fisk. Resten består av pinnar.frukt

Pruttmåsfakta

Leonardo da Vinci var inte bara konstnär, han uppfann även bilbanan.