fakta

 Två tredjedelar av svenska folket kan vissla men bara en av hundra svenskar behärskar konsten att fistla (kirurgiskt sammanbinda två organ).