fakta

BRÅ, brottsförebyggande rådet, har i veckan gått ut med en sammanställning av brottsstatistiken för 2012. Mäns våld mot kvinnor har i år legat konstant. Detsamma gäller våld bland ungdomar upp till 25 år. Däremot ser man att våldet mot Prinsar ökat rejält under det senaste året.