frukt

Alabaster

fakta

Vanlig luft har visat sig innehålla inte mindre än 13% pollen i snitt under juni månad. Resten består av syre, kväve, fis, järnmalm och socker (ett annat ord för väte).