fakta

Vispop kommer fr.o.m. den första juli att ersätta gubbrock.

fakta

Efter den kungliga vigseln kommer kronprinsessan att ta efternamnet Westling. Daniel kommer att ta efternamnet wrestling efter ett förslag från Kungen när han var full.

frukt

Kangas