fakta

Man får bara fisa tre gånger i kyrkan per gudstjänst.