fakta


Om man skriver kommandot "hack password" på en PC så får man svaret "syntax error.", datorn förstår inte. Anledningen är att man glömt nämna vems lösenord det är man vill knäcka.