fakta

Efter ett enkelt stavfel så har nu bildelning blivit olagligt. Detta innebär att Henrik Pontén från den första april 2009 haft rätt att sätta dit folk som samåker.