fakta

Universums starkaste lök, den kinesiska pingpong-löken, har sån enorm styrka att om man äter den så blir explosionen så stark att man ödelägger ett helt kvarter. Detta ifrågasätts nu av tillverkaren av universums näst starkaste lök, den mongoliska flickflacklöken, som endast gör att man dör när man äter den.