fakta

Om man äter hundra kalaspuffar så fiser man hundra gånger.