fakta

På 1800-talet var det vanligt att hela familjen tittade på hörnskåpet en lördagkväll eftersom tv'n ännu inte var uppfunnen.

fakta

I norge använder man mosad fisk istället för ost.