fakta

För att beräkna standardavvikelse kan man använda följande formel :

SD=Nxμ2


Där ∑ betyder summan av,  är ett värde i datauppsättningen, är medelvärdet av datauppsättningen och N är antalet mätvärden. Om man sedan vill beräkna popartisten E-types skivförsäljning de senaste femton åren tar man SD*0.