frukt

Småcitrus

fakta

Det är ännu inte klart vad som hände med sångerskan Anouk. Enligt Holländska polisen är det troligt att hon slagits ihjäl med påkar av två eller tre personer, förmodligen från Holländska inlandet. Hennes kropp har sedan styckats och kokats och resterna grävts ner nära en myr eller en mindre sjö. Men som sagt, ingen vet säkert.

fakta

Andelen skalbolag har ökat med mer än 4% under första halvåret 2010. Ett skalbolag är ett bolag som köper, säljer och förmedlar skal av alla former.