fakta

Radiotjänst har beslutat att från den första Juni sända kanal 1 över de kommunala avloppsnäten. På så vis räknar man med att kunna avgiftsbelägga mer än 97% av alla hushåll eftersom toaletten då kommer att klassas som TV.


frukt

Kinesfrukt