fakta

 Fanjunkare kallas en person som junkar fanor, d.v.s. slänger bort gamla flaggor.