fakta

Att "bada spa" är ett gammalt uttryck och betyder ursprungligen att bete sej som en kärring.