fakta

Blodpudding innehåller mindre än 20% pudding.