fakta

En teckning föreställande Jesus har hittats i ett dagbrott i Hebron utanför Jerusalem. Den tros vara ritad av lärjungen Filippos och ger en lite annan bild av frälsaren än den vi annars är vana vid. Allt talar nu för att guds son var osedvanligt kort, av bilden att döma rätt korpulent, och det som man hittills trott vara ett skägg är egentligen en prydlig mustasch. Inga foton har släppts till pressen men en assistent till det forskarteam som just nu arbetar med fyndet har läckt en skiss till pressen :

fakta

Det finska ordet för gröt förbjöds i början av 1900-talet av tysklands rikskansler. Folket i finland blev därför tvungna att använda andra ord kombinerat med dans ända fram till andra världskrigets slut. (Samma sak hände i Polen 1924-1927 när fransmännen fick igenom ett patent för orden "pastej" och "sabotage").