fakta

Sveriges nye miljöminister Åsa Romson har återigen hamnat i hetluften efter att ha dumpat c:a 22 ton giftigt avfall i toaletten. Romson har tidigare uppmärksammats då hon bl.a. målat sin 45m långa hjulångare med radioaktiv färg. Hon har även suttit fängslad för bl.a. grön laser-brott och för att ha slagit en delfin med en åra upprepade gånger tills den dog.

1 kommentar: